dimarts, 6 d’octubre de 2015

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Recordeu!!!! Avui hi ha Assemblea General de Socis de l'Ampa.

ASSEMBLEA GENERAL
Benvolguts/des pares/mares,
Us convoquem a l’assemblea General de Socis de l’Ampa:
DIA : DIMARTS 6 D’OCTUBRE
LLOC: Aula de Música Puig D’Arques (entrada porta principal)
HORA: 9:00 h. vespre
ORDRE DEL DIA :
• Benvinguda i presentació del President de l’Associació als assistents.
• Presentació nous membres Junta.
• Renovació i/o ratificació de càrrecs directius de la Junta.
• Activitats extraescolars : funcionament, tipus, condicions.
• Revisió comptes any escolar 2014/2015
• Presentació pressupost any escolar 2015/2016.
• Torn obert de paraules.